Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-18 13:21:58 Nieroztrzygnięte / Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki nr 57 o pow. 0,4200 ha, położonej w obrębie Świerki Gmina Nowy Staw. Sebastian Dąbrowski Publikacja artykułu
2017-08-18 08:27:11 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Sebastian Dąbrowski Edycja artykułu
2017-08-18 08:26:01 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Sebastian Dąbrowski Edycja artykułu
2017-08-17 13:16:00 powyżej 30 000 euro / Przetarg nieograniczony- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Marta Kubera Edycja artykułu
2017-08-17 12:04:35 powyżej 30 000 euro / Przetarg nieograniczony- Budowa garaży OSP w miejscowości Lipinka Marta Kubera Edycja artykułu
2017-08-17 11:54:39 powyżej 30 000 euro / Przetarg nieograniczony- Remont mostu betonowego na rzece Świętej w Nowym Stawie w ciągu budowanej obwodnicy centrum miasta Nowy Staw. Marta Kubera Edycja artykułu
2017-08-17 11:19:49 Rejestry i ewidencje / Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie Marek Wiśniewski Edycja artykułu
2017-08-17 11:18:32 Rejestry i ewidencje / Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie Marek Wiśniewski Edycja artykułu
2017-08-16 12:37:56 powyżej 30 000 euro / Przetarg nieograniczony- Wykonanie prac rewaloryzacyjnych przestrzeni publicznej w centrum Nowego Stawu, w obrębie zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego, w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Marta Kubera Edycja artykułu