Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-10-20 10:11:57 powyżej 30 000 euro / Przetarg nieograniczony- Budowa ścieżki rowerowej w ramach inwestycji pn: „Budowa obwodnicy centrum miasta Nowy Staw od ul. Słowackiego do ul. Gdańskiej- postępowanie II. Marta Kubera Edycja artykułu
2017-10-20 10:10:01 powyżej 30 000 euro / Przetarg nieograniczony- Budowa ścieżki rowerowej w ramach inwestycji pn: „Budowa obwodnicy centrum miasta Nowy Staw od ul. Słowackiego do ul. Gdańskiej- postępowanie II. Marta Kubera Edycja artykułu
2017-10-19 13:48:01 powyżej 30 000 euro / Przetarg nieograniczony- Remont części drogi gminnej od drogi powiatowej nr 2922G (Laski-Dębina) w kierunku Nowego Stawu. Marta Kubera Edycja artykułu
2017-10-18 13:06:54 powyżej 30 000 euro / Przetarg nieograniczony- Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Świętej w ramach budowy obwodnicy centrum miasta Nowy Staw. Marta Kubera Edycja artykułu
2017-10-18 13:02:35 powyżej 30 000 euro / Przetarg nieograniczony- Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Świętej w ramach budowy obwodnicy centrum miasta Nowy Staw. Marta Kubera Edycja artykułu
2017-10-17 15:09:49 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 266/2017 z dnia 13 października 2017 roku Sebastian Dąbrowski Publikacja artykułu
2017-10-17 13:25:50 powyżej 30 000 euro / Przetarg nieograniczony- Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej w ramach budowy obwodnicy centrum miasta Nowy Staw. Marta Kubera Edycja artykułu
2017-10-16 11:00:45 Rok 2017 / SPRAWOZDANIE z działalności BURMISTRZA NOWEGO STAWU za okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 roku Sebastian Dąbrowski Publikacja artykułu
2017-10-16 10:59:35 Rok 2017 / SPRAWOZDANIE z działalności BURMISTRZA NOWEGO STAWU za okres od 1 do 30 września 2017 roku Sebastian Dąbrowski Publikacja artykułu
2017-10-16 10:55:00 2017 / KOMUNIKAT Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej Sebastian Dąbrowski Publikacja artykułu