Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-06-22 15:18:40 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 238/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku Marek Wiśniewski Publikacja artykułu
2017-06-22 15:16:12 Sprawozdania finansowe za 2016 rok / Opinia RIO z wykonania budżetu za 2016 rok Marek Wiśniewski Publikacja artykułu
2017-06-22 15:13:09 Obwieszczenia / Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu Marek Wiśniewski Publikacja artykułu
2017-06-22 14:02:09 Obwieszczenia / Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu Marek Wiśniewski Edycja artykułu
2017-06-22 13:07:54 powyżej 30 000 euro / Przetarg nieograniczony- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla wybranych inwestycji gminy Nowy Staw, tj, „Skomunikowanie terenów rekreacyjnych gminy Nowy Staw szlakiem pieszo-rowerowym Nowy Staw - Brzózki - Mirowo do granicy gminy” oraz „Budowa drogi gminnej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Obrońców Westerplatte w Nowym Stawie”. Marta Kubera Edycja artykułu
2017-06-22 08:49:04 Ochrona środowiska / Obwieszczenie z dnia 22.06.2017 r. o umorzeniu postępowania Ewelina Kasiuk-Cwalińska Publikacja artykułu
2017-06-21 14:42:05 powyżej 30 000 euro / Przetarg nieograniczony- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla wybranych inwestycji gminy Nowy Staw, tj, „Skomunikowanie terenów rekreacyjnych gminy Nowy Staw szlakiem pieszo-rowerowym Nowy Staw - Brzózki - Mirowo do granicy gminy” oraz „Budowa drogi gminnej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Obrońców Westerplatte w Nowym Stawie”. Marta Kubera Edycja artykułu
2017-06-21 12:37:46 powyżej 30 000 euro / Przetarg nieograniczony- Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w ramach realizacji III etapu inwestycji, pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, garaży OSP oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipinka". Marta Kubera Publikacja artykułu
2017-06-21 09:53:58 powyżej 30 000 euro / Przetarg nieograniczony- Budowa obwodnicy centrum Miasta Nowy Staw od ul. Słowackiego do ul. Gdańskiej- budowa i przebudowa sieci gazowej. Marta Kubera Edycja artykułu
2017-06-20 14:42:38 Ochrona środowiska / Obwieszczenie z dnia 20.06.2017 r. Ewelina Kasiuk-Cwalińska Publikacja artykułu