Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-03-30 14:38:47 ADM sp. z o.o. w Nowym Stawie / Administracja Domów Mieszkalnych w Nowym Stawie Sp. z o.o. Sebastian Dąbrowski Edycja artykułu
2017-03-30 14:36:13 Pożytek publiczny / Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. Sebastian Dąbrowski Publikacja artykułu
2017-03-29 15:09:40 Obwieszczenia / Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu Sebastian Dąbrowski Publikacja artykułu
2017-03-29 15:08:01 Informacje Burmistrza Nowego Stawu / Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku Sebastian Dąbrowski Publikacja artykułu
2017-03-29 15:06:49 Informacje Burmistrza Nowego Stawu / Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku Sebastian Dąbrowski Publikacja artykułu
2017-03-29 13:39:23 powyżej 30 000 euro / Przetarg nieograniczony- Dostawa sprzętu elektronicznego i komputerowego niezbędnego do realizacji warsztatów podnoszących kompetencje uczniów i szkolenia dla nauczycieli w ramach realizacji projektu pt. ,,Szkoła marzeń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020- postępowanie II. Marta Kubera Publikacja artykułu
2017-03-27 14:54:29 powyżej 30 000 euro / Przetarg nieograniczony- Wykonanie prac rewaloryzacyjnych przestrzeni publicznej w centrum Nowego Stawu, w obrębie zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego, w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Marta Kubera Edycja artykułu
2017-03-27 14:48:57 Obwieszczenia / Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu Sebastian Dąbrowski Edycja artykułu
2017-03-27 14:47:39 Obwieszczenia / Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu Sebastian Dąbrowski Publikacja artykułu
2017-03-27 12:28:40 powyżej 30 000 euro / Przetarg nieograniczony- Wykonanie prac rewaloryzacyjnych przestrzeni publicznej w centrum Nowego Stawu, w obrębie zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego, w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Marta Kubera Edycja artykułu