Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-18 13:34:34 2018 / Projekty uchwał - sesja VI Piotr Mikos Publikacja artykułu
2019-01-18 11:08:43 Działalność lobbingowa / ZARZĄDZENIE Nr 157/2016 z dnia 31 maja 2016 roku Piotr Mikos Edycja artykułu
2019-01-18 11:06:07 Działalność lobbingowa / ZARZĄDZENIE Nr 157/2016 z dnia 31 maja 2016 roku Piotr Mikos Edycja artykułu
2019-01-17 15:18:25 Sołectwa / Skład osobowy Sołtysów oraz ich Zastępców Samorządu Mieszkańców Wsi Gminy Nowy Staw Piotr Mikos Edycja artykułu
2019-01-17 14:48:32 Sołectwa / Skład osobowy Sołtysów oraz ich Zastępców Samorządu Mieszkańców Wsi Gminy Nowy Staw Piotr Mikos Edycja artykułu
2019-01-17 14:14:44 Dowody osobiste / Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z dokumentacji dowodów osobistych Marek Wiśniewski Edycja artykułu
2019-01-17 11:59:53 2019 / ZARZĄDZENIE Nr 17/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku Irena Borecka Publikacja artykułu
2019-01-16 15:37:22 Plan Zamówień / Plan postępowan o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok Marta Kubera Publikacja artykułu
2019-01-16 15:37:17 Plan Zamówień / Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok Marta Kubera Archiwizacja artykułu
2019-01-15 15:56:02 Ochrona środowiska / Obwieszczenie dot. polowania zbiorowego Ewelina Kasiuk-Cwalińska Publikacja artykułu